Fortsättningsgruppen

För att deltaga i träningsverksamheten krävs medlemskap i Karlskrona Jolleklubb.
För mer information hur du blir medlem, gå till sidan <MEDLEM>.

Fortsättningsgruppen

Gruppens mål

Målet är att behärska båten i de flesta vindar och att utveckla sin förmåga och självkänsla som seglare. Träningen anpassas helt och hållet efter seglarens kunskapsnivå. Vi går igenom grundläggande regler (Gröna Kappseglingsregler) och sjövett/sjömanskap. De som vill kommer att få chansen att prova på tävlingsmomentet i Karlskrona Jolleklubbs klubbmästerskap i slutet av sommaren.

Utrustning

Till träningarna behöver man ha med sig egen flytväst och extrakläder. Det går bra att segla med egen optimistjolle eller låna någon av klubbens skoloptimister.

Fortsättningsgruppen på Ramsö 2016-07-09Fortsättningsgruppen har flera gånger seglat till Ramsö

Kontaktuppgifter till KJK’s tränare hittar du på sidan <LEDARE>.

Segling och väder

Segling är en utomhussport och påverkas därför av vädret. Vår viktigaste regel är att vi aldrig äventyrar säkerheten för varken seglare eller ledare. Inställd träning meddelas alltid så tidigt som möjligt via våra vanliga kommunikationskanaler.

Åska – Ingen segling när det åskar. Vid risk för åska kontrollerar vi blixtradar så vi kan avbryta snabbt om det behövs.

Hård vind – Vid hård vind eller starka vindbyar ställer vi in.

Ingen vind eller mycket lite vind – Utmaning men nyttig träning att leta vind för att kunna segla.

Regn – Träningspasset anpassas och kan varvas med teori (inomhus i klubbhuset).

Fortsättningsgruppen 2016-07-28Träning på Danmarksfjärden

Fortsättningsgruppen

Fortsättningsgruppen i Kålösundet 2015-07-12Fortsättningsgruppen seglar i Kålösundet

Genom att träna kapsejsning får seglaren tryggheten att veta att han klarar att själv vända jollen och ta sig upp i båten.

Kapsejsning 150702Hjälp, jag välter…

Kapsejsning 150702Vad gör jag nu?

Kapsejsning 150702Ta tag i centerbordet

Kapsejsning 150702Sätt fötterna på kanten

Kapsejsning 150702Luta dig bakåt

Kapsejsning 150702Båten börjar vända

Kapsejsning 150702Se upp för bommen

Kapsejsning 150702Klättra upp i båten

KJK på Karlskrona Skärgårdsfest 2013-08-03Fortsättningsgruppen seglar till Karlskrona Skärgårdsfest