Seglingsregler

Varken Polenfärjan, Aspöfärjan eller större fartyg väjer med lätthet och gör det därför inte gärna. I farlederna är små båtar tvungna att hålla undan för tung sjöfart, men ute på fjärden måste faktiskt taxibåten väja för segeljollen.

Upphinnande båt väjer också alltid. Det gäller även en segelbåt som hinner upp en motorbåt. Om man är skyldig att väja ska man göra det i god tid och gärna lite extra tydligt, så att den andra båten ser vad som är på gång.

När man seglar kan det vara krångligt att veta vem som ska väja. Då måste man veta vad halsar är för något. Med vinden från styrbord (höger) seglar en båt för styrbords halsar och med vinden in från babord (vänster) seglar en båt för babords halsar.

Det finns två bra fusk för att komma ihåg det:

 • Vinden i höger öra, bara tuta och köra!
 • VVV, Vinden från Vänster Väjer

Högerregeln gäller även här: den som seglar för styrbords halsar (styrbord=höger) har förkörsrätt. Den som har vinden in från vänster – seglar för babords halsar (babord=vänster) – väjer för den som seglar för styrbords halsar.

Om båda båtarna seglar för samma halsar, har vinden in från samma håll, så ska lovartbåten (den båt som ligger närmast varifrån vinden kommer) väja för den i lä. I praktiken är det väldigt rimligt, eftersom det betyder att den som seglar med vinden, och kan svänga både fram och tillbaka utan att det gör så stor skillnad, ska väja för den som kryssar eller seglar mot vinden och hela tiden måste anstränga sig för att hålla båten så högt upp mot vinden det går utan att seglen börjar fladdra och båten stannar.

Skulle man ändå krocka är det inte säkert man klarar sig undan ansvar bara för att det var den andra båten som skulle väja. Man är alltid skyldig att hålla uppsikt och en så kallad säker fart. Dessutom står det i Sjötrafikförordningen att en sjötrafikant ska visa gott sjömansskap, vilket väl i princip betyder sunt förnuft.

 

Gröna Kappseglingsregler

Grundläggande regler

 • Du måste följa principerna för god sportsmannaanda. Ha kul och kör med rent spel.
 • Hjälpa dem som är i fara. En båt eller tävlande ska ge all möjlig hjälp till personer eller farkoster i fara.
 • Du måste försöka att inte kollidera med andra båtar.
 • En tävlande får inte avsiktligt slänga skräp i vattnet.

Regler när båtar möts

 • När du och den andra båten är på olika halsar och du seglar för babords halsar måste du undvika båten som seglar för styrbords halsar.
  När du och den andra båten seglar för samma halsar måste du undvika den andra båten om den är framför dig, eller om den är på din läsida.
 • När du har startat och du och en annan båt närmar sig ett märke eller ett föremål som båda båtarna ska undvika, måste du ge den andra båten tillräckligt med utrymme så att den säkert kan passera innanför dig, om den är mellan dig och märket eller hindret. Den här regeln gäller inte för båtar för olika halsar vid ett kryssmärke.
 • Om du ändrar kurs när den andra båten ska undvika dig, måste du ge den andra båten rimlig möjlighet att undvika dig.

Andra regler

 • Du måste vara bakom startlinjen vid startsignalen.
 • Efter startsignalen måste du segla den bana som kappseglingsarrangören har beskrivit.
 • Du får inte beröra banans märken.
 • Om du tror att du eller en annan båt har brutit mot en regel eller om du är osäker på reglerna vid något tillfälle under tävlingen, ska du beskriva händelsen för instruktören efter seglingen. Om någon båt har brutit mot en regel kan instruktören lägga till två poäng till målgångspoängen för den båten. Om regelbrottet är allvarligt kan instruktören lägga till ytterligare poäng.

 

Ordlista:

Akter om: En båt helt bakom den andra.
Avdrift: Den avvikelse från den styrda kursen som orsakas av vind och ström.
Babord: Båtens vänstra sida.
Bana: Kan se ut på många sätt. Antingen med bojar/rundningsmärken eller runt öar.
Banben: Sträckan mellan två rundningsmärken.
Bidevind: Segling ca 45 grader mot vindögat.
Bleke: Vindstilla.
Dejsa: Glida bakåt med vindens hjälp.
Dikt bidevind: Segling så högt i vind som möjligt.
Djungelbana: Komplex bana, kors och tvärs mellan fasta märken.
Falla: Båten styr från vindögat, motsats till lova.
Gippa: Falla av, och ändra kurs, med vinden in från aktern.
Halsar: Med vinden från styrbord (höger) seglar en båt för styrbords halsar.
Halvvind: Med vinden rakt i sidan.
Kryssa: Bidevind, segla sicksack snett mot vinden.
Layline: Den kurs som en båt kan segla mot ett tänkt mål utan att gippa eller slå.
Lova: Båten styr upp mot vindögat, motsats till falla.
Lovart: Den sida på båten varifrån vinden kommer, motsats till lä.
Luffa: Tvinga upp en annan segelbåt mot lovart.
Lä: Den sida på båten som vinden inte kommer från, motsats till lovart.
Läns: Vinden kommer in rakt akterifrån.
Skota: Dra in seglet så att det slutar fladdra, motsats till slacka.
Slacka: Släppa ut seglen, motsats till skota.
Slå/Stagvända: Vända båten med fören genom vindögat, byta kurs, mot vinden.
Slör: Vinden kommer in snett akterifrån.
Styrbord: Båtens högra sida.
Trimma: Finjustera segel och rigg för att öka båtens prestanda.
Väja: Vika av från kursen för att undvika kollision.
Väjningsregler: Trafikregler på sjön.
Överlapp: Mer eller mindre jämsides.