Sponsorer

Sponsorpaket – Vill ni samarbeta med oss?

Sponsorflagga på områdetÄr ni intresserade av att stötta Karlskrona Jolleklubbs ungdomsverksamhet? Vi kan erbjuda olika typer av exponering av Ert varumärke.

Då tar vi fram ett sponsorpaket tillsammans!

Vi har några olika lösningar som förslag:

  • Er logga och länk på vår hemsida.
  • Dekaler på våra båtar eller segel.
  • Flaggor på området.

Tag kontakt med oss för samarbete och vidare diskussion angående ert sponsorskap till e-postadressen sponsor@karlskronajolleklubb.se.

Karlskrona Jolleklubb är en båtklubb som bland annat bedriver seglingsverksamhet för barn och ungdomar från åtta år och uppåt. Vårt mål är att på ett lekfullt sätt lära ut segling oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar. Genom att hålla låga avgifter gör vi det möjligt för alla att prova på segling.

Vår seglarskola är väldigt populär och efter avslutad kurs har ungdomarna möjlighet att fortsätta segla i vår fortsättningsgrupp som håller igång från maj till september. I fortsättningsgruppen leker vi fram seglingen genom att blanda långseglingar med, teknikträning på bana, “säkerhet på vattnet” med planerad kapsejsning och mycket annat. Vårt fokus ligger på att ha roligt som alternativ till mer tävlingsinriktad seglingsverksamhet.

Verksamheten finansieras med kommunala verksamhetsbidrag. Flertalet gånger har barnen deltagit i strandstädningar både i Håll Sverige Rent och Panta Mera’s regi, vilket har gett både kunskaper i sopsortering och ett bidrag till seglingsverksamheten. Såväl styrelse som alla seglingsledare i klubben jobbar ideellt och vi har därför inga utgifter för dessa.

På klubben har ungdomarna möjlighet att låna optimister utan kostnad. De båtar vi genom åren använt oss har varit äldre renoverade optimister. Men de senaste åren har vi genom egna medel, kommunala föreningsbidrag och sponsorers hjälp kunnat byta ut alla våra äldre skoloptimister mot moderna jollar av typen SailQube.

Kommande säsongs prioriterade projekt

Inför kommande säsong har vi två prioriterade projekt på vår förbättrings- och utvecklingslista:

  • Ny motor till följebåt – Efter två år med motorproblem och många timmars reparationsarbete måste nu motorn ersättas. Utan följebåt – ingen segling.
  • Anskaffning av flermansjolle – För att utveckla klubbens seglingsverksamhet vill vi utöka vår flotta med en 2-krona. 2-kronan är en utmärkt flermansjolle som lämpar sig väl för seglingsverksamhet/utbildning. Med en 2-krona kan de nyaste seglarna i sällskap med en ledare få segla även när det blåser för mycket för ensamsegling i optimist. Med en 2-krona kan fler i föreningen prova på segling.

KJK T-ShirtUtöver ovan nämnda finns även ett önskemål om att fram en T-shirt för våra medlemmar. Här skulle man även kunna tänka sig sponsorshjälp för att ta fram denna.
Vill ni vara med och sponsra KJK’s ungdomsverksamhet och därmed bidra till att fler barn och ungdomar får lära sig segla under sommaren 2018?

Träningspass på Danmarksfjärden

Träningspass på Danmarksfjärden

/Optimistjolletränarna, Karlskrona Jolleklubb