Styrelse

Styrelse – Karlskrona Jolleklubb

Styrelsepost Namn Telefon Period Omval
Ordförande Kjell Andersson 073-377 48 10 2 år 2023
Kassör Lennart Lilja 070-914 74 82 2 år 2023
Sekreterare Henrik Kappel 076-349 96 71 2 år 2024
Ledamot/Vice Ordförande Tommy Svensson 073-434 27 21 2 år 2023
Ledamot Bengt-Olof Olsson 070-981 34 95 2 år 2024
Ledamot Mattias Arvmyren 070-875 82 98 2 år 2024
Suppleant Vakant 1 år 2023
Suppleant Christer Bournonville 073-081 20 98 1 år 2023


Övriga funktioner – Karlskrona Jolleklubb

Funktion Namn Telefon Period Omval
Revisor Vakant 2 år 2023
Revisor Peter Svensson 073-836 85 80 2 år 2024
Revisorssuppleant Bengt Fernstedt 073-344 14 46 1 år 2023
Valberedning
Sammankallande
Roland Jönsson 076-346 28 87 1 år 2023
Valberedning Vakant 1 år 2023
Valberedning Vakant 1 år 2023
Materielförvaltare Bengt-Olof Olsson 070-981 34 95 1 år 2023
Klubbmästare Vakant 1 år 2023
Slipbas Jan Höglund 070-248 00 57 1 år 2023
Seglingsinstruktör
Sammankallande
Tomas Ohlsson 073-720 02 20 1 år 2023
Seglingsinstruktör Mattias Arvmyren 070-875 82 98 1 år 2023
Säkerhetsansvarig
Segling
Tomas Ohlsson 073-720 02 20 1 år 2023
Radioansvarig Tomas Ohlsson 073-720 02 20 1 år 2023
Klubbkläder Mattias Arvmyren 070-875 82 98 1 år 2023


Kontaktadresser:

info@karlskronajolleklubb.se – Allmänna frågor
medlem@karlskronajolleklubb.se – Medlemsfrågor
kassor@karlskronajolleklubb.se – Frågor till kassören
sekreterare@karlskronajolleklubb.se – Frågor till sekreteraren (styrelsen)
webmaster@karlskronajolleklubb.se – Frågor angående hemsidan
sponsor@karlskronajolleklubb.se – Frågor angående samarbete och sponsorskap

Fler kontaktuppgifter finns på sidan <KONTAKT>.

Styrelse