Styrelse

Styrelse – Karlskrona Jolleklubb

Styrelsepost Namn Telefon Period Omval
Ordförande Kjell Andersson 073-377 48 10 2 år 2025
Kassör Lennart Lilja 070-914 74 82 2 år 2024
Sekreterare Henrik Kappel 076-349 96 71 2 år 2024
Ledamot/Vice Ordförande Tommy Svensson 073-434 27 21 2 år 2025
Ledamot Bengt-Olof Olsson 070-981 34 95 2 år 2024
Ledamot Mattias Arvmyren 070-875 82 98 2 år 2024
Suppleant Jan-Olof Kind 073-807 77 79 2 år 2025
Suppleant Christer Bournonville 073-081 20 98 1 år 2024


Övriga funktioner – Karlskrona Jolleklubb

Funktion Namn Telefon Period Omval
Revisor Vakant 2 år 2024
Revisor Peter Svensson 073-836 85 80 2 år 2024
Revisorssuppleant Bengt Fernstedt 073-344 14 46 1 år 2024
Valberedning
Sammankallande
Roland Jönsson 076-346 28 87 1 år 2024
Valberedning Magnus Moritz 070-825 35 22 1 år 2024
Valberedning Vakant 1 år 2024
Materielförvaltare Bengt-Olof Olsson 070-981 34 95 1 år 2024
Klubbmästare Vakant 1 år 2024
Slipbas Pär Åkesson 072-310 90 74 1 år 2024
Slipbas Hans Svedholm 070-936 93 37 1 år 2024
Seglingsinssektion
Sammankallande
Mattias Arvmyren 070-875 82 98 1 år 2024
Klubbkläder Mattias Arvmyren 070-875 82 98 1 år 2024

Fler kontaktuppgifter finns på sidan <KONTAKT>.

Styrelse