Styrelse

Styrelse – Karlskrona Jolleklubb

Styrelsepost Namn Telefon Period Omval
Ordförande Kjell Andersson 073-377 48 10 2 år 2021
Kassör Lennart Lilja 070-914 74 82 2 år 2021
Sekreterare Vakant 2 år 2022
Ledamot/Vice Ordförande Tommy Svensson 073-434 27 21 2 år 2021
Ledamot Vakant 2 år 2021
Ledamot Mattias Arvmyren 070-875 82 98 2 år 2022
Suppleant Jan Bergqvist 070-886 61 99 1 år 2021
Suppleant Christer Bournonville 1 år 2021


Övriga funktioner – Karlskrona Jolleklubb

Funktion Namn Telefon Period Omval
Revisor Vakant 2 år 2021
Revisor Peter Svensson 073-836 85 80 2 år 2022
Revisorssuppleant Bengt Fernstedt 073-344 14 46 1 år 2021
Valberedning
Sammankallande
Jan Höglund 070-248 00 57 1 år 2021
Valberedning Åke Hagman 070-326 97 88 1 år 2021
Valberedning Roland Jönsson 070-233 05 96 1 år 2021
Materielförvaltare Bengt-Olof Olsson 070-981 34 95 1 år 2021
Materielförvaltare Ove Karlsson 070-895 06 51 1 år 2021
Klubbmästare Karina Håkansson 1 år 2021
Slipbas Jan Höglund 070-248 00 57 1 år 2021
Seglingsinstruktör
Sammankallande
Tomas Ohlsson 073-720 02 20 1 år 2021
Seglingsinstruktör Anna Ohlsson 073-720 02 22 1 år 2021
Seglingsinstruktör Mattias Arvmyren 070-875 82 98 1 år 2021
Säkerhetsansvarig
Segling
Tomas Ohlsson 073-720 02 20 1 år 2021
Radioansvarig Tomas Ohlsson 073-720 02 20 1 år 2021


Kontaktadresser:

info@karlskronajolleklubb.se – Allmänna frågor
medlem@karlskronajolleklubb.se – Medlemsfrågor
kassor@karlskronajolleklubb.se – Frågor till kassören
sekreterare@karlskronajolleklubb.se – Frågor till sekreteraren (styrelsen)
webmaster@karlskronajolleklubb.se – Frågor angående hemsidan
sponsor@karlskronajolleklubb.se – Frågor angående samarbete och sponsorskap

Fler kontaktuppgifter finns på sidan <KONTAKT>.

Styrelse