Fortsättningsgruppen

För att alla KJK seglare skall utvecklas och få träning på sin egen nivå, kommer den nuvarande Fortsättningsgruppen att vara indelad i två nivågrupper, Fortsättningsgruppen och Kappseglingsgruppen. På onsdagsträningarna kommer träningen att vara indelad i dessa två grupper.

Lördagsträningen kör grupperna gemensamt. Träningstiden på lördagar kommer troligtvis att ändras framöver och anpassas för att kunna genomföra långseglingar med gruppen.

På söndagarna kommer vi att sätta in några extra träningstillfällen för Fortsättningsgruppen för att dessa ska få träna och utveckla sin förmåga och självkänsla som seglare ett par snäpp till.

Läs mer på sidorna <FORTSÄTTNINGSGRUPPEN> och <KAPPSEGLINGSGRUPPEN>.