Avgifter

Karlskrona Jolleklubb

Medlemskap, enskild vuxen 200:-
Ungdomsmedlemskap (<16 år) 50:-
Familjemedlemskap (samtliga som ingår i medlemskapet ska vara folkbokförda på samma adress) 250:-
Nyckel, depositionsavgift 200:-
Skåp för egna verktyg 25:-
Hyra av klubbhus (styrelsebeslut krävs) 300:-
Vinteruppläggning (säsongsavgift/m2 båt) 50:-
Sommarförvaring av båtvagn 100:-
Bryggplats 400:-

För mer information, se föreningens stadgebilaga.