Medlem

Karlskona Jolleklubb – en ideell förening

Karlskona Jolleklubb är en ideell förening som bygger på att medlemmarna hjälper till att driva klubben. Det kan handla om allt från styrelsearbete till att vara med vid arbetsträffar. Vi är alltså ingen marina där man köper tjänster.

Så här gör du för att bli medlem…
Skicka ett e-postmeddelande med medlemsansökan till medlem@karlskronajolleklubb.se

Medlemsansökan ska innehålla:

  • Namn:
  • Adress:
  • Telefonummer:
  • E-postadress:
  • Personnummer: (6 första siffrorna, gäller endast aktiva seglare/tränare)

OBS! Om ansökan avser Ungdomsmedlemskap – Ange målsmans uppgifter samt ungdomens namn och personnummer (6 första siffrorna).

Medlemsavgift 2024

Föreningens medlemmar betalar årligen en medlemsavgift vars storlek fastställts på föreningens årsmöte.

  • Enskild vuxen: 200 kronor
  • Ungdom (<16 år): 50 kronor
  • Familj (Samtliga som ingår i medlemskapet ska vara folkbokförda på samma adress): 250 kronor

BgAvi

Kontaktadress:

medlem@karlskronajolleklubb.se – Medlemsfrågor till kassören