Årets KJK:are

Årets KJK:are Banner

Årets KJK:are 2020 – Oscar Faxhag

Till årets KJK:are utnämns Oscar Faxhag som deltagit vid 18 träningar av sommarens 21 seglingstillfällen. Han har seglat på såväl Danmarksfjärden som Borgmästarfjärden, lagt till vid öar för bad och fika, deltagit i teori och knopkonst, alltid med ett glatt humör. Oscar har utvecklat sin segling inte bara med optimist utan också med vår större båt tvåkronan.

Årets KJK:are 2019 – Herman Södergren

Till årets KJK:are utnämns Herman Södergren som med sin sociala förmåga och fina humor bidragit till bra kamratanda i gruppen. Herman har efter några års segling utvecklat en större trygghet på vattnet och stöttar gärna de nyaste seglarkompisarna med uppmuntrande ord och tips. Med glädje och hjälpsamhet kan man komma långt och Herman är en god representant för KJK:s värderingar.

Årets KJK:are 2018 – Carl Rexeke

Till årets KJK:are utnämns Carl Rexeke som är en fin kamrat och en förebild för alla mindre våghalsiga seglare. Att vara en modig seglare kan båda innebära att våga utmana sig själv men också att våga avstå när förhållandena känns övermäktiga! Du är en modig seglare Carl och ditt tålamod har bidragit till att din utvecklingskurva ständigt går uppåt. Med mod, tålamod och bra kamratskap är du en god representant för KJK’s värderingar.

Årets KJK:are 2017 – Jakob Ohlsson

Till årets KJK:are utnämns Jakob Ohlsson som trots sin ungdom har lång seglingserfarenhet och finns där som en trygg punkt och bra förebild för sina kamrater. Jakob har ofta kluriga frågor till ledarna och ser på så sätt till att de måste vara på alerten. Han har ett bra säkerhetstänk och hjälper andra seglare om en situation uppstår. Det bör också nämnas att Jakob tar hand om sin seglingsutrustning på ett föredömligt sätt. Med dessa egenskaper är han en bra representant för Karlskrona Jolleklubbs värderingar.

Årets KJK:are 2016 – David Ohlsson

Till årets KJK:are utnämns David Ohlsson som med sin fina positiva inställning bidragit till en mycket bra stämning i gruppen. David ger gärna de yngre seglarna en hjälpande hand och bjuder frikostigt på tips och goda råd när det gäller segling. Han uppfyller med dessa egenskaper klubbens värderingar på ett hedervärt sätt.

Årets KJK:are 2015 – Viktor Swärdh

Till årets KJK:are utnämns Viktor Swärdh som på ett hedervärt sätt visat god kamratanda och gott humör under seglingssäsongen samt på detta sätt följt upp de värderingar som klubben värnar om.

Årets KJK:are 2014 – Hannes Södergren

Härmed kungöres att medlemmen och optimistseglaren Hannes Södergren utnämnts till årets KJK:are. Hannes har med sina insatser i årets seglarskola visat god närvaro och gott kamratskap samt följt klubbens motton för segling och trevnad. Vi hoppas att Hannes i framtiden också utvecklar sitt intresse för sin egen segling.

Årets KJK:are 2013 – Anton Petersson

Anton Pettersson utses till årets KJK:are för mycket gott kamratskap och flitigt deltagande i ungdomsverksamheten.

Årets KJK:are 2012 – Anton Petersson

Årets KJK:are Banner