Hemsidan

Karlskrona Jolleklubb fick en ny hemsida under våren 2013. I medlemskapet i Karlskrona Jolleklubb ingår denna hemsida. Hemsidan har skapats med ett verktyg som gör websidan åtkomlig från olika webläsare, telefoner och surfplattor.

Tanken med hemsidan är att vara en modern anslagstavla för föreningens medlemmar. Hemsidan är i första hand en plats för föreningens medlemmar men även andra gamla som unga och nyfikna som allvetande kan skapa sig en bild av föreningens verksamhet.

Målsättningen med hemsidan är att den ska vara lätthanterad och uppdateras minst en gång i månaden. Under menyn Aktuellt hittar du alltid det senaste händelserna och vad som är på gång i föreningen.

Länkar på hemsidan som visas på följande sätt <SEGLARSKOLA>, slussar användaren vidare till annan sida inom föreningens hemsida.

Det är inte föreningens webmaster som ska ta fram all redaktionell text på hemsidan, därför uppskattas alla möjliga kreativa idéer om hur hemsidans utformning och innehåll kommer att se ut. Bilder, historier, personliga minnen, ja i stort sett vad som helst tas tacksamt emot för att publiceras på hemsidan.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta webmaster@karlskronajolleklubb.se

KARLSKRONA JOLLEKLUBB EST 1962