Glädjande besked

KJK Segling 2020-08-16

Vi fick för några dagar sedan det glädjande beskedet att Svenska Båtunionen vid sitt möte den 2 november 2020 beslutat att bifalla vår ansökan om medel till den under sommaren anskaffade säkerhetsbåten av rib-typ.

Redan under årets säsong har vi sett vilken stor nytta vi har av båten och hur vi på ett bra och säkert sätt kan supporta alla seglare utan risk för klämskador. Under nästa säsong ser vi en möjlighet att vidareutveckla seglingsverksamheten för ungdomar och vi tittar även på att framöver lära dem grunderna i motorbåtskörning för att på så sätt knyta ihop de verksamheter som engagerar klubbens medlemmar.

Under flera säsonger har vi haft seglare som deltagit i Blekinge Båtförbunds sjösportläger på Tjärö, där man har en bra balans mellan segling och motordriven båtsport. Det ser vi som en förebild för KJK och genom att inspireras kan vi höja nivån ytterligare inom sjö- och båtvett för våra barn och ungdomar som är framtidens båtfolk.

Stort tack till Svenska Båtunionen som varit med och möjliggjort vår framtida satsning. För en mindre förening gör dessa bidrag stor skillnad och det är fantastiskt att kunna fortsätta erbjuda barn och ungdomar båtliv i Karlskronas vackra skärgård.

KJK Segling RIBNöjda ledare bekantar sig med den nyanskaffade ribbåten

KJK Segling 2020-08-20

KJK använder nu SSL

Hemsidan uppdaterad till HTTPShttps://www.karlskronajolleklubb.se

Karlskrona Jolleklubb har nu uppdaterat hemsidan till https istället för http. Det betyder att den som surfar in på https://www.karlskronajolleklubb.se kan känna sig säker då all information mellan besökaren och hemsidan krypteras.

Onödigt vetande för den nördiga: HTTPS står för “Hypertext Transfer Protocol Secure” och är ett protokoll som används för att kryptera trafiken mellan besökaren och vår hemsida. SSL “Secure Sockets Layer” är den standard av säkerhetsteknologi som används för upprättande av en krypterad länk mellan en webbserver och en webbläsare.

Lördagens torrsättning

KJK Torrsättning 2020-10-03

Torrsättningen i 15 grader är vi inte vana vid – skönt att vara i hamn med årets båtupptagning. Som vanligt kördes slipvagnen med säker hand av truckföraren och efter ett bra samarbete ligger alla båtar nu tryggt på land. Förhoppningsvis har klubbens medlemmar haft en fin sommar med många trevliga båtturer att minnas under kommande vintersäsong.

Glöm inte bort att titta till båten när löven faller och vinden viner om knutarna. Kanske ses vi på klubbområdet när båt, stöttor och press kontrolleras. Om inte så syns vi framåt vårkanten när det är dags för vårrustning.

KJK Torrsättning 2020-10-03

KJK Torrsättning 2020-10-03

KJK Torrsättning 2020-10-03