Sjösättning 2021

SjösättningSjösättning ett säkert vårtecken

Sjösättning sker lördagen den 15 maj klockan 09:00. Efter sjösättningen städas planen gemensamt inför kommande seglingsaktiviteter på området.

Årsmöte kommer att genomföras efter sommaren.

När det gäller sjösättningen vill vi att ni följer nedan råd:

  • Symtomfri – Endast de som är friska kommer till sjösättningen. Om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska ha varit frisk minst två dagar innan du kan närvara.
  • Tvätta händerna – Ofta. Tvål finns i köket och handsprit finns på toaletten och utanför köket. Använd detta!
  • Håll avståndet – Undvik trängsel och försök hålla 2 meter mellan dig och andra medlemmar. Sprid ut er och undvik nära kontakt. Använd gärna munskydd. Inga handhälsningar, för den som vill hälsa är det kunglig vinkning som gäller!
  • Vårrusta i god tid – Gör klart din båt innan sjösättning. Skulle du bli sjuk kan någon annan kanske hjälpa till att sjösätta din båt om den är redo.
  • Frånvaro – Meddela ordförande om du blir sjuk och inte kan sjösätta din båt.

På grund av smittorisk kan vi inte erbjuda någon förtäring vid sjösättningen. Ta därför med eget fika som du inte delar med någon annan än personer i samma hushåll.

Glädjande besked

KJK Segling 2020-08-16

Vi fick för några dagar sedan det glädjande beskedet att Svenska Båtunionen vid sitt möte den 2 november 2020 beslutat att bifalla vår ansökan om medel till den under sommaren anskaffade säkerhetsbåten av rib-typ.

Redan under årets säsong har vi sett vilken stor nytta vi har av båten och hur vi på ett bra och säkert sätt kan supporta alla seglare utan risk för klämskador. Under nästa säsong ser vi en möjlighet att vidareutveckla seglingsverksamheten för ungdomar och vi tittar även på att framöver lära dem grunderna i motorbåtskörning för att på så sätt knyta ihop de verksamheter som engagerar klubbens medlemmar.

Under flera säsonger har vi haft seglare som deltagit i Blekinge Båtförbunds sjösportläger på Tjärö, där man har en bra balans mellan segling och motordriven båtsport. Det ser vi som en förebild för KJK och genom att inspireras kan vi höja nivån ytterligare inom sjö- och båtvett för våra barn och ungdomar som är framtidens båtfolk.

Stort tack till Svenska Båtunionen som varit med och möjliggjort vår framtida satsning. För en mindre förening gör dessa bidrag stor skillnad och det är fantastiskt att kunna fortsätta erbjuda barn och ungdomar båtliv i Karlskronas vackra skärgård.

KJK Segling RIBNöjda ledare bekantar sig med den nyanskaffade ribbåten

KJK Segling 2020-08-20