Kappseglingsgruppen

För att deltaga i träningsverksamheten krävs medlemskap i Karlskrona Jolleklubb.
För mer information hur du blir medlem, gå till sidan <MEDLEM>.

I år har vi dessvärre inte någon dedikerad tränare till kappseglingsgruppen. Vi bjöd istället in gästtränare under fyra träningar i juni och vi planerar även att ha gästtränare vid något eller några torsdagsträningar i augusti.

För träningstider hänvisar vi till fortsättningsgruppens tider. Tränare för gruppen kommer att vara Hans Södergren assisterad av Bernt Petersson.

Till träningarna behöver man ha med sig egen flytväst och extrakläder. Det går bra att ha med sig egen optimist eller låna någon av klubbens skoloptimister.

Gruppens mål
Målet är att behärska båten i de flesta vindar och att ha kul på kappseglingsbanan. Träningen kommer anpassas helt och hållet efter seglarens kunskapsnivå. Under Augusti har vi en tävling som kallas för Sommarcupen. Denna består av serie deltävlingar som slutligen räknas ihop och en vinnare kan koras. Sommarcupen anpassas både till nya och gamla seglare: 17/8, 24/8 och den 31/8 , 2014.

Lördagsträning, 2013-06-08

Lördagsträning, 2013-06-08

Kontaktuppgifter till KJK’s ledare hittar du på sidan <LEDARE>.