Valborg på Långö badplats

Styrelsen har beslutat att Karlskrona Jolleklubb även i år hjälper till att anordna Valborgsfirande på Långö badplats tillsammans med bostadsrättsföreningar i området. Det blir korvgrillning, brasa och andra trevligheter.

Förra året inbringade arrangemanget en liten slant till seglingsverksamheten. Har du möjlighet att hjälpa till med något, litet som stort, ring Bernt på telefonnummer: 0733-42 81 30.

Valborg

Kallelse till årsmöte 2016

Årsmöte 2016Lördagen den 7 maj är det årsmöte klockan 08:00 i klubbhuset.

Årsmötesordning enligt stadgarna §7 punkt 4. Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, skall senast en månad före mötet lämna en skriftlig beskrivning av ärendet till styrelsen.

Efter årsmötet blir det sjösättning i vanlig ordning. Vi städar sedan planen tillsammans inför kommande seglingsverksamhet.