Strandstädning

Nu är det dags att städa stränderna på norra Långö och Studentviken.
Lördagen den 8 juni städar Karlskrona Jolleklubb stränderna på norra Långö. Samling vid KJK’s klubbhus klockan 08:00. Söndagen den 16 juni städar vi stränderna vid Studentviken. Samling vid Studentvikens badplats klockan 08:00.

Strandstädning 2012

Miljöprojektet Städa Strand, som drivs av svenska idrottsföreningarnas miljöorganisation Städa Sverige och en läskedrycksfabrikant slog nya rekord under 2012.

Under 2012 städades 302 stränder från Haparanda i norr till Malmö i söder. Över 3 300 ungdomar och 600 ledare plockade upp 60 536 kilogram skräp från olika vattenstånd runt om i Sverige. Skräpet hade fyllt åtta fullastade sopbilar.

Strandstädning 2012

Fortsättningsgruppen

För att alla KJK seglare skall utvecklas och få träning på sin egen nivå, kommer den nuvarande Fortsättningsgruppen att vara indelad i två nivågrupper, Fortsättningsgruppen och Kappseglingsgruppen. På onsdagsträningarna kommer träningen att vara indelad i dessa två grupper.

Lördagsträningen kör grupperna gemensamt. Träningstiden på lördagar kommer troligtvis att ändras framöver och anpassas för att kunna genomföra långseglingar med gruppen.

På söndagarna kommer vi att sätta in några extra träningstillfällen för Fortsättningsgruppen för att dessa ska få träna och utveckla sin förmåga och självkänsla som seglare ett par snäpp till.

Läs mer på sidorna <FORTSÄTTNINGSGRUPPEN> och <KAPPSEGLINGSGRUPPEN>.

Seglarskolan 2013 igång!

På seglarskolans första lektion samlades 14 killar och tjejer för att ta första steget i seglandets konst.

Seglarskola 2013-05-11

Knopar knöts, optimistjollens delar gicks igenom och ungdomarna fick prova att rigga en optimistjolle.

Seglarskola 2013-05-11

Läxa till nästa gång: Träna på optimistjollens delar. Vi ses på lördag!