Kallelse till årsmöte 2015

Årsmöte 2015Lördagen den 2 maj är det årsmöte klockan 08:00 i klubbhuset.

Årsmötesordning enligt stadgarna §7 punkt 4. Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, skall senast en månad före mötet lämna en skriftlig beskrivning av ärendet till styrelsen.

Efter årsmötet blir det sjösättning i vanlig ordning.

Valborg på Långö badplats

Karlskrona Jolleklubb, Brf Lärkträdet, Brf Karlskronahus 4 och Mimerslundens Intresseförening anordnar Valborgsfirande på Långö badplats med vårtal, tipspromenad, körsång, lotterier, korvgrillning och brasa.

Har du möjlighet att hjälpa till med något, litet som stort, ring Bernt på telefonnummer: 0733-42 81 30.

Valborg

Bryggrenovering

Norra bryggan

Norra bryggan, till höger i bild.

Klubben vädjar sina medlemmar om hjälp för att kunna renovera norra bryggan. Har du möjlighet att hjälpa till?

Kontakta Bernt Petersson, på telefonnummer 073-342 81 30.