Seglarskolan, lektion 4

KJK Seglarskola 2021-06-12

KJK Seglarskola 2021-06-12

På lördagen var det för friska vindar för att segla själv i jollen, vi övade därför på kapsejsning med jollen. Det är viktigt att lära sig att vända jollen rätt för det fall att båten välter och man hamnar i vattnet. Om man är trygg med det finns det inget att oroa sig för när man seglar.

Efter en kort genomgång om kapsejsning på land, demonstrerade först Gustaf övningen ute på vattnet innan alla som ville fick prova på att kapsejsa med jollen. Övningen gick jättebra och de flesta tyckte även att det var roligt med ett dopp.

Bra kämpat allihop, vi ses nästa lördag!

KJK Seglarskola 2021-06-12

KJK Seglarskola 2021-06-12

KJK Seglarskola 2021-06-12