Idioten på vattnet

KJK Segling 2017-07-06

Vi provade ett par nya banor på torsdagskvällens träningstillfälle. Fokus för passet var små korta slag i kryssen och runda länsbojen genom att kvickt ta ner centerbordet, skota in samtidigt som rorkulten mjukt trycks i från dig för att accelerera och snabbt komma runt bojen.

Bana 1 – Tre bojar i triangelformation. Start från triangelns ena spets och växelvis seglande till de andra spetsarna.

Bana 2 – Fyra bojar i rad. En träningsövning som nyttjas i de flesta idrotter för att träna kondition, acceleration samt vändningar och som brukar benämnas ”Idioten”. Start från första bojen, kryss till andra och ner till första igen och sedan kryss till tredje och så vidare.

KJK Segling 2017-07-06

Passet avslutades med en kvarts frisegling och sedan återvände vi till hemmabryggan igen.

Fint kryssat och härlig hantering av skotet vid bojarna!