Träning på Danmarksfjärden

Semestertider och 12 grader i havet hindrade inte tre seglare att ge sig ut på Danmarksfjärden idag. Före losskastning hade vi seglingsteori och i västlig vind 6-8 m/s seglade vi bana ute på Danmarksfjärden med coachning från tränaren. Bra seglat av alla i en byig vind.

KJK Segling 2017-07-02

KJK Segling 2017-07-02Glöm inte att ta på flytväst nästa gång du går ut på bryggan.