Sundsegling eller sund segling

KJK Segling 2017-06-18Kålösundet mellan Långö och Kålö/Högaholm

Bryggsegling i solen kan locka en söndagsförmiddag, men våra seglare vill hellre ut på havet. Vi gav oss ut med målet att ta oss genom Kålösundet, runt Högaholm och genom Prästsundet och därefter hem till bryggan på norra Långö.

Vinden var väst/sydvästlig men i Kålösundet var det som vanligt nästan ingen vind alls och det leder oss in på dagens fokus. När det är vindstilla är vattenytan alldeles spegelblank men kommer det en lätt vind kan man se att det krusar sig (små minivågor) på vattenytan. Krusningarna bildar en väg på vattnet som man kan utnyttja för att kunna ta sig fram snabbast. Alla jobbade bra och letade sig fram genom sundet.

KJK Segling 2017-06-18

När vi tagit oss förbi Högaholm och var uppe vid Brändaholm och Dragsö campingplats ökade vinden och vi kunde länsa hela vägen fram till Långös norra udde.

Härlig segling idag och väl kämpat i Kålösundet!

KJK Segling 2017-06-18Dragsö campingplats passeras

KJK Segling 2017-06-18Prästsundet mellan Högaholm och Dragsö