Strandstädning 31/5 och 1/6

Helgen, den 31 maj och den 1 juni medverkar Karlskrona Jolleklubb i den nationella satsningen Städa Strand 2014.

Lördagen den 31 maj städar KJK strandlinjen kring Studentviken. Vi träffas vid badplatsen klockan 09:00.

Söndagen den 1 juni träffas vi vid KJK’s klubbhus klockan 08:30 för att strandstäda norra Långö. OBS! Fortsättningsgruppens träningstid kan denna dag bli något förskjuten.

Städa Sverige

Hur många säckar fyller vi denna gången?

Hoppas på stor uppslutning dessa dagar då strandstädningen både bidrar till en trivsammare miljö kring våra stränder och ger ett extra tillskott till vår seglingsverksamhet. Efter strandstädningen samlas vi för fotografering och fika.

Städa Strand är en nationell satsning för att få stränder rena från skräp. Förra året samlade över 4000 idrottsungdomar in 68 ton skräp från stränder runt om i landet.