Seglarskoleavslutning


Seglarskolan 2018 har nu avslutats och det var idel glada miner.

Under alla sex tillfällen har vädret varit ypperligt för nybörjare vilket har medfört att samtliga deltagare lärt sig segla en optimist själv. Gruppen har sammanlagt bestått av åtta barn varav några kommer att fortsätta i KJK:s fortsättningsgrupp.

I seglarskolan har man lärt sig att segla, knutit knopar, lärt sig seglingens teoretiska grunder och lekt lekar.

Barnen klarade jolleprovet som består av ett teoriprov och ett praktiskt prov där man seglar ut, rundar en boj, seglar tillbaka och lägger själv till vid bryggan. På bilderna syns stolta seglare som visar upp sina plaketter och diplom.

KJK Seglarskola 2018-06-16Stolta seglare visar upp sina plaketter och diplom

KJK Seglarskola 2018-06-16

KJK Seglarskola 2018-06-16

KJK Seglarskola 2018-06-16