Omärkta kläder och presenningar

Klubbens materialförvaltare önskar städa klubbens kallförråd och verkstad. Under vintersäsongen borde förrådet vara tömt på presenningar. Trots detta ligger ett antal omärkta och övergivna presenningar kvar. I verkstaden är klädhyllan fylld till bristningsgränsen med arbetskläder och många av dem är omärkta.

Omärkta presenningarna kommer att lyftas ut från förrådet och placeras utanför klubbhuset. Kläder som inte är namngivna och förvaras i verkstaden kommer att flyttas till klubbhusets övervåning. Ägarna uppmanas att märka upp sina kläder och presenningar.

Presenningar och arbetskläder ska vara uppmärkta fram till årsmötet. Därefter tar styrelsen beslut om vad som sker med utrustningen som ”saknar” ägare.

Kläder och omärkta presenningar 2024-02-29

Kläder och omärkta presenningar 2024-02-29