Kappseglingsbana

KJK Segling 150716

Genomgång av banan.

Det är inte så lätt som man kan tro att segla en kappseglingsbana…
Sol och 7 m/s låter som bra förutsättningar att träna på att segla en kappseglingsbana med fyra bojar. Men det finns många svårighetsmoment, seglaren ska klara att stå i vindögat innan starten gått och att ta sig ur vindögat när starten gått är inte heller så lätt när första delen i banan ska kryssas.

Vinden vred sig och banan fick läggas om för att segelsätten skulle stämma med banans läge. Några seglare lyckades segla hela banan medan andra kapsejsade i länsen. Då känns det bra att vi redan övat kapsejsning så att seglaren själv kan vända båten.

Bra kämpat alla seglare!