Kallelse till årsmöte 2022

Karlskrona Jolleklubb årsmöte hålls lördagen den 14 maj klockan 08:30. Medlem som önskar särskilt ärende behandlat på årsmötet, ska senast en månad före mötet lämna en skriftlig beskrivning av ärendet till styrelsen.

Årsmötet följs av sjösättning klockan 09:30. Tillsammans städar vi sedan upp och gör planen fin inför kommande helg då årets seglarskola och ungdomsverksamhet drar igång.