Hårda västliga vindar…

KJK Segling 2021-08-15

På söndagsträningen den 15 augusti hade vi 11 seglare som möttes av hårda västliga vindar.

Fem elever som seglat sedan förra året eller längre testade på att segla. För att klara säkerheten hade vi två jollar som vi turades om att segla med och vi hade två följebåtar. Utseglingen skedde lugnt i lä av Långö, men så snart vi kommit förbi norra udden var vi ute i den hårda vinden. Seglarna kämpade på och övade på olika moment beroende på erfarenhet och som sig bör i detta väder blev det en och annan kappsejsning.

Övriga seglare jobbade bland annat med väjningsregler och hur tävlingsbanan ser ut.

Vi avslutade passet tillsammans med en spännande paddlingstävling!

KJK Segling 2021-08-15

KJK Segling 2021-08-15

KJK Segling 2021-08-15

KJK Segling 2021-08-15