Årsmöte

Klubbens årsmöte hölls lördagen den 2 maj. Drygt 30 personer hade samlats och fick verksamhetsberättelsen presenterad. Kristoffer redovisade ekonomin i klubben och några nya styrelsemedlemmar kunde väljas in.

Direkt efter årsmötet var det sjösättning.

Årsmöte