Kallelse till årsmöte 2015

Årsmöte 2015Lördagen den 2 maj är det årsmöte klockan 08:00 i klubbhuset.

Årsmötesordning enligt stadgarna §7 punkt 4. Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, skall senast en månad före mötet lämna en skriftlig beskrivning av ärendet till styrelsen.

Efter årsmötet blir det sjösättning i vanlig ordning.