Årsmöte och Torrsättning 2020

Karlskrona Jolleklubbs årsmöte, som tidigare skjutits upp, planeras att hållas lördagen den 26 september klockan 10:00.
KJK LoggaUnder årsmötet dagordning finns flera punkter som kommer att avgöras med hjälp av omröstning. Det gäller en proposition från styrelsen, två motioner från medlemmar och uteslutning av medlem (motivering i dagordningen) vilket innebär att det är viktigt att närvara om du vill göra din röst hörd. Dagordning och motioner finns utskrivna på papper i klubbens kök.

Dagordning och motioner: (tryck på länken för att läsa dokumentet)
Årsmöte 2020 Dagordning
Årsmöte 2020 Motion 1
Årsmöte 2020 Motion 2

Lördagen den 3 oktober klockan 09:00 äger årets torrsättning rum.

Liksom vid sjösättningen anpassar vi båda aktiviteterna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Årsmötet kommer att hållas utomhus där vi kan sprida ut oss och hålla avstånd.

Viktiga råd som måste följas vid årsmöte och torrsättning:

  • Symtomfri – Endast de som är friska kommer till årsmötet/torrsättningen. Om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska ha varit frisk minst två dagar innan du kan närvara.
  • Tvätta händerna – Ofta. Tvål finns i köket och handsprit finns på toaletten och utan-för köket. Använd detta!
  • Håll avståndet – Se till att hålla 2 meter mellan dig och andra medlemmar. Sprid ut er och undvik nära kontakt. Inga handhälsningar, för den som vill hälsa är det kunglig vinkning som gäller!
  • Riskgrupp – Du som tillhör en riskgrupp och vill göra din röst hörd på årsmötet utan att närvara kan ge annan person fullmakt att företräda dig. Meddela ordförande om du avser att använda dig av denna möjlighet och/eller om du inte kan närvara vid torrsättning och behöver hjälp av få upp din båt.

På grund av smittorisk kommer föreningen inte erbjuda någon förtäring varken vid årsmöte eller torrsättning.