Valborg på Långö badplats

Valborg på Långö badplats

Valborg på Långö badplats

Karlskrona Jolleklubb, Karlskronahus 3/4 och Mimerslundens intresseförening anordnar valborgsfirande med brasa och manskör…

Har du möjlighet att hjälpa till med något, ring Bernt på telefonnummer: 0733-42 81 30