Utbildning av ledare

Ledargänget som tillsammans genomfört Svenska Seglarförbundets grundutbildning: Seglingens ledarskap.Kursdeltagarna från vänster: Hampus, Martin, Tomas, Mattias och Magnus.

I väntan på att seglingssäsongen 2023 ska dra igång, har vi ledare varit flitiga under vintern och våren.

Med avstamp i utvärdering av säsongen 2022, har vi vid ett par tillfällen pratat ihop oss vår vision och vårt önskade läge. Därefter fortsatte vi med att planera säsongen 2023.

Ett verktyg för att nå vårt önskade läge är utbildning av ledare, där vi nu har en plan hur vi ska jobba framåt. Vi startade igång den resan direkt, genom att ca halva ledargänget tillsammans genomfört Svenska Seglarförbundets grundutbildning ”Seglingens ledarskap”. Vi har träffats vid tre tillfällen á tre timmar, med bra diskussioner, analyser och erfarenhetsutbyten som resultat. Ett antal idéer jobbar vi nu vidare med att införa i vår verksamhet.

Inför nästa säsong avser vi genomföra samma utbildning för resten av våra ledare, inklusive årets nya miniledare. Vi skissar även på att komma vidare med nästa steg i ledarutbildningen samt andra relevanta utbildningar för seglare.