Utanför Sjuhalla

KJK Segling 2018-07-15

I en obefintlig vind fick seglarna dras över till Sjuhalla av följebåtarna. Där krusade sig ytan något och vi fick träna på lättvind. En enklare balansövning genomfördes och seglarna fick även träna på att segla optimistjollen baklänges, dejsa som det heter på segelspråk. När man ska dejsa ställer man båten i vindögat och seglet förs ut åt båtens babords- eller styrbordssida manuellt. Därefter gäller det att få till styrningen med hjälp av rorkultsförlängaren samtidigt som man håller kvar seglet.

Slutligen övades det på att kapsejsa och på att ta sig i båten igen. Det är bra och nyttigt att ha testat detta moment under kontrollerade former för att öka självkänslan och vara förberedd på hur man beter sig om situationen skulle uppstå.

Efter ett bra genomfört pass kunde seglarna stolta styra hem mot bryggan.

KJK Segling 2018-07-15

KJK Segling 2018-07-15