Tränare lämnar över rodret

Hans och Eva Södergren 2019-12-26Hasse och Eva Södergren, seglingstränare KJK.

Efter åtta år och oräkneligt antal timmar har vi bestämt oss för att dra oss tillbaka som seglingstränare i Karlskrona Jolleklubb. Våra husprojekt har under denna tid inte rört sig framåt i den takt vi önskat och familjen har andra intressen som också behöver vårdas.

Vi kommer att se tillbaka på den här tiden med glädje och stolthet. Många är de barn och ungdomar vi lärt känna och fått se utvecklas både i segling och som personer. Vi har fått vara med och utveckla en verksamhet som fokuserar på barnen och att de ska ha roligt med sin segling.

Verksamheten fortsätter nu med både nya och kända personer vid rodret och vi önskar tränarna lycka till i arbetet med att leda seglingsverksamheten vidare.

Stort tack till alla som hjälpt och stöttat genom åren, utan er hade det inte fungerat. Sist men inte minst tack alla barn för att ni kommit till våra träningar och för att vi fått vara en liten del i er fritid!

KJK Logga