Torsdagssegling 2014-06-12

KJK Segling 140612

Ännu en torsdagsträning med gästtränare har genomförts. Det var seglaren Marcus som gästade oss. Träningsfokus låg på hur man på bästa sätt håller i rorkultsförlängaren. Detta är mycket betydelsefullt för att kunna snabbt skifta grepp om rorkultsförlängare och skot från ena handen till andra när man gör ett slag.
Ungdomarna seglade en bana med fyra bojar och fick under seglingen tips av Marcus. Det var en lurig och stark vind att kryssa i men alla seglare kämpade på och kunde väl i land känna sig stolta över att ha genomfört passet.
Som vanligt avslutades träningen med genomgång och fika och seglarna fick beröm av Marcus för sin segling och för att de kämpade väl i den hårda vinden.

KJK Segling 140612

Vi fortsätter med gästtränare ytterligare två torsdagar i juni. Torsdagen 19 juni kommer Marcus tillbaka och torsdagen 26 juni kommer Jonas som körde första gästträningspasset.

KJK Segling 140612

De nya sponsorflaggorna vajar fint i vinden!