Styrelsen informerar

Styrelsen i Karlskrona Jolleklubb har diskuterat vårens kommande aktiviteter med anledning av spridningen av Corona i samhället. KJK följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att vi skjuter upp det planerade Årsmötet den 9 maj men genomför Sjösättning med truck enligt plan den 9 maj. Vi följer den fortsatta utvecklingen och informerar om det blir några förändringar.

När det gäller sjösättningen vill vi att ni följer nedan råd:

  • Symtomfri – Endast de som är friska kommer till sjösättningen. Om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska ha varit frisk minst två dagar innan du kan närvara.
  • Tvätta händerna – Ofta. Tvål finns i köket och handsprit finns på toaletten och utanför köket. Använd detta!
  • Håll avståndet – Undvik trängsel och försök hålla 2 meter mellan dig och andra medlemmar. Sprid ut er och undvik nära kontakt. Inga handhälsningar, för den som vill hälsa är det kunglig vinkning som gäller!
  • Vårrusta i god tid – Gör klart din båt innan sjösättning. Skulle du bli sjuk kan någon annan kanske hjälpa till att sjösätta din båt om den är redo.
  • Frånvaro – Meddela ordförande om du blir sjuk och inte kan sjösätta din båt.

På grund av smittorisk kan vi inte erbjuda någon förtäring vid sjösättningen. Ta därför med eget fika som du inte delar med någon annan än personer i samma hushåll.