”Prova På” optimistsegling

I anslutning till strandstädningen erbjöd klubben hugade intressenter bland barnen från 6 år att tillsammans med en erfaren kamrat och optimistseglare känna hur det är att segla.

Städa Strand och

Nöjd ”Prova På”-are…

Den här möjligheten ger ofta mersmak och en del återser vi i klubben bland nybörjare i Seglarskolan.

Alltså mycket välkomna till vårens aktiviteter 2015!

/Boddy

Städa Strand och