Påminnelse – Årsmöte och torrsättning

Karlskrona Jolleklubbs årsmöte hålls lördagen den 9 oktober klockan 09:00, på planen utanför klubbhuset. Torrsättning sker direkt efter årsmötet och är beräknat till klockan 10:00.