Klubbmästerskap 2013

Karlskrona Jolleklubbs Klubbmästerskap 2013 seglas lördagen den 7 september.

  • Rorsmansmöte klockan 10:00 med genomgång av bana.
  • Tävlingsstart första racet klockan 10:45.
  • Fem planerade race enligt KJK’s tradition. Dock ska sista racet vara startat senast klockan 14:00.
  • Alla deltagare tävlar i en och samma grupp.
  • Priser till alla deltagare!
  • Seglare över 15 år deltar utom tävlan och står för egen båt.
  • För att få delta krävs medlemskap i KJK 2013 och anmälan.
  • Sista anmälningsdag torsdagen den 5 september till tävlingen via e-post till fortsattningsgruppen@karlskronajolleklubb.se. Ange namn och om du har egen båt eller behöver låna båt.
  • Kappseglingen skjuts upp alternativt ställs in vid för hårda vindar. Inställd tävling meddelas på hemsidan https://www.karlskronajolleklubb.se/aktuellt/ senast en timme innan kappseglingsstart.

Det kommer att erbjudas energipåfyllning från följebåt i form av bananer och äpplen till deltagarna. Önskas annat får man medtaga detta själv.

Prisutdelningen sker på seglingssäsongens avslutning lördagen den 28 september.

/Tränarna