Kappseglingsbana på fjärden

KJK Träning 2016-09-01

Nu när det kryper närmare klubbmästerskapet är det hög tid att öva på den bana som ska seglas. Det är en fyrpunktsbana med start och mål i kryssbenet. Länsbenet i banan seglas genom att länsa-kryssa-länsa, sedan bär det av i slör mot tredje bojen för att till slut runda fjärde bojen och kryssa i mål.

Det finns en hel del att hålla reda på i en kappseglingsbana. Några exempel är att inte glida över startlinjen innan starten gått, komma ur vindögat när starten gått, runda märket (bojen) så snävt som möjligt utan att segla på bojen, praktisera väjningsregler med mera.

Någon kapsejsade, en annan fick in mycket vatten i båten men seglarna fortsatte kämpa i banan som kördes fem gånger. Bra repetition inför kommande tävling!

KJK Träning 2016-09-01