Kallelse till årsmöte 2017

Årsmöte 2017Lördagen den 6 maj är det årsmöte klockan 08:00 i klubbhuset.

Årsmötesordning enligt stadgarna §7 punkt 4. Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, skall senast en månad före mötet lämna en skriftlig beskrivning av ärendet till styrelsen.

Efter årsmötet blir det sjösättning i vanlig ordning. Vi städar sedan planen tillsammans inför kommande seglingsverksamhet.