Bra träning i byig vind

KJK Segling 2017-08-13

På KJK tycker vi säkerheten för barnen i seglingsverksamheten är viktig. Hur gör vi då när det blåser frisk och byig vind som idag på fjärden?

Jo, vi hittade en yta mellan Rotundan och Arnö där våra lättaste seglare kunde dela en optimist och segla en liten bana ett varv var. De seglare som var något tyngre och hade mer erfarenhet fick segla en större bana där det snabbt konstaterades att det var svårseglat idag. En förutsättning för att det ska gå att dela upp gruppen på detta sätt är att det finns tillräckligt med följebåtar och idag hade vi tre stycken vilket gjorde att vi snabbt hade kunnat hjälpa om någon kapsejsat.

Vi avslutade passet med att fyra seglare vågade sig ut för frisegling en bit ut i Danmarksfjärden. Det var rejäla vågor och optimisterna surfade fram i vattnet.

Idag ska alla åtta seglare som var på plats vara mycket nöjda med sina insatser. Alla testade sina gränser och seglade väldigt bra! Fortsätt på detta sätt så kommer ni att utveckla era kunskaper i segling snabbt.

KJK Segling 2017-08-13