Årsmöte och sjösättning 2018

Härmed kallas Karlskrona Jolleklubbs medlemmar till årsmöte lördagen den 5 maj klockan 08:00 i klubbhuset.

Efter årsmötet blir det sjösättning i vanlig ordning. Vi städar sedan planen tillsammans inför kommande säsong. Enklare förtäring efter sjösättning och städning.