Årsmöte och sjösättning 2017

Sjösättning 2017-05-06

Lördagen den 6 maj hölls KJK’s årsmöte. I klubbhuset samlades ett 30-tal personer och fick såväl verksamhetsberättelse som ekonomisk redovisning presenterade. Inkommen motion gällande sjösättningsdatum röstades ner och klubben bibehåller nuvarande tidpunkt, första lördagen i maj. Ordföranden påpekade vikten av att städa undan pallvirke och att märka upp bland annat åror och presenningar med namn.

När mötet var klart påbörjades sjösättningen. Efter en kall vår kom äntligen det fina vädret. Solen strålade och det var näst intill vindstilla!

För de som var sugna på något efter sjösättningen fanns både grillad korv och flera sorters hembakat att tillgå.

Sjösättning 2017-05-06

Sjösättning 2017-05-06