2-Krona och motor

KJK Segling 2018-07-29Premiärsegling med klubbens nya tillskott.

Inför seglingssäsongen 2018 stod det klart att Karlskrona Jolleklubb behövde byta ut motorn på klubbens följebåt som används i seglingsverksamheten för ungdomar.

Ett annat starkt önskemål växte fram efter att flera av KJK’s seglarungdomar deltagit i Blekinge Båtförbunds sjösportläger. De hade där provat på att segla flermansjolle och fått känna tjusningen detta. Klubbens tränare såg hur möjligheterna att segla i olika väder och med barn med olika kunskapsnivå skulle bli större med en sådan båt.

Karlskrona Jolleklubbs tränare valde att ansöka om bidrag till motor och flermansjolle från Svenska Båtunionen och Anders Gäfverts minnesfond. När beskedet om beviljade medel kom jublade alla berörda. Tillsammans med dessa bidrag och eget arbete i form av strandstädning var seglingssäsongen 2018 räddad och verksamheten kunde dessutom ta ytterligare ett kliv framåt med en flermansjolle.

För en mindre förening gör dessa bidrag stor skillnad och det är fantastiskt att kunna fortsätta erbjuda barn och ungdomar segling i Karlskronas vackra skärgård.

KJK Segling BåtmotorKarlskrona Jolleklubbs följebåt med ny motor.

2-Krona 2018-07-142-kronan hämtades i Stavsnäs i Stockholms skärgård.