Spännande nyheter!

2-krona 922 2021-06-17KJK har nu två 2-kronor!

Den skarpsynte kliade sig nog lite extra i ögonen i söndags, när det plötsligt var två stycken 2-kronor ute på fjärden under KJKs träning. Börjar vi se dubbelt i värmen?

Bara lugn, vi har två glädjande nyheter.

  • Du ser inte i syne.
  • KJK har skaffat en 2-krona till!

När vi har tittat framåt, har vi sett ett behov av ytterligare en 2-krona. Vi har allt fler ungdomar som stannar kvar och seglar med oss och där de börjar växa ur optimistjollen. Seglingen delar samma dilemma som många andra idrotter och fritidsaktiviteter, nämligen att det är svårt att behålla ungdomarna. Med ytterligare en 2-krona har vi nu mycket bättre möjligheter att göra detta. Vi hoppas brygga över tonåren och därmed rädda kvar ungdomarna och fostra båtmänniskor. Framöver öppnar vår nya 2-krona även möjligheter att genomföra nybörjarkurser även för äldre ungdomar och vuxna. För att nå dit behöver vi fortsätta att stärka ledarsidan, vilket är vårt andra stora fokus för detta och kommande år.

2-krona 922 2021-06-172-krona på väg till KJK

Inköpet av vår nya 2-krona har bland annat möjliggjorts med de medel vi erhållit från Anders Gäfverts minnesfond. Vilken fantastisk gåva till kommunens jollesegling ni i Tallebryggans båtklubb gav oss när er förening upplöstes. Vårt uppriktiga och varma tack till er alla! Vi känner på oss att Anders, som ju brann för seglingssporten, hade varit mycket stolt och nöjd! Tack också till Karlskrona Segelsällskap som förvaltar fonden och de årliga utdelningarna så väl samt övriga inblandade föreningar för gott samarbete med tilldelningar ur fonden.

Efter en tur och returresa till Södertälje kom Tomas och Mattias hem med 2-kronan till KJK. Efter en välbehövlig tvätt och polering av Anna och Tomas i sommarhettan, kunde vi rigga båten. Premiärturen i nya hemmavattnen skedde så söndagen den 20 juni.

2-krona 922 2021-06-17Nytillskott i KJK’s seglingsverksamhet