Sjösättning 9/5

Som tidigare meddelat är årsmötet uppskjutet, men sjösättning äger rum klockan 09:00 på lördag 9/5. I rådande situation med Covid-19 i samhället är det viktigt att vi följer de råd som styrelsen informerade om på Facebook, hemsida och grind 4/4.

KJK Kalender