Ledare

Här hittar du kontaktuppgifter för Karlskrona Jolleklubbs ledare:

Seglarskolan:
E-post: seglarskolan@karlskronajolleklubb.se

Mattias Arvmyren 070-875 82 98
Marie Aulin 070-232 46 76

Fortsättningsgruppen:
E-post: segla@karlskronajolleklubb.se

Tomas Ohlsson 073-720 02 20
Anna Ohlsson 073-720 02 22

Optimistjolle

Hjälpledare:

Radioansvarig:
Tomas Ohlsson