Segling på Borgmästarfjärden

KJK Segling 2020-07-26

Söndagen bjöd på en härlig bris från sydost. Eftersom vi denna gång samlade endast tre seglare beslutade vi att göra en specialträning. Vi bogserade seglarna till Danmarksfjärden under Långöbroarna och satte sedan segel vid g:a brandstationens brygga. Det är en alldeles speciell känsla att segla omgiven av världsarvet! Vi seglade runt Ljungskär, förbi Brändaholm via prästsundet och ut på Danmarksfjärden.

Fika intogs på sjön i lä av Kålö innan förtöjning på KJK. Det märks att seglarna har blivit vana vid att hantera jollen i alla vindriktningar. Bra seglat allihopa!

/Tränarna

KJK Segling 2020-07-26

KJK Segling 2020-07-26

KJK Segling 2020-07-26

KJK Segling 2020-07-26