Segling över Danmarksfjärden

Söndagens seglats gick över Danmarksfjärden och vi fick känna på skiftande vindar. Vi startade seglingen med lätt bris som sedan gick över till bris. Våra två tappra seglare vek sig inte för de kyliga vindarna utan seglade med stort leende. Seglingen avslutades med goda kanelbullar.

KJK Segling 2017-10-01

KJK Segling 2017-10-01