Segling i svaga vindar

Denna söndag, den 22 augusti, deltog sex stycken av våra seglare på Karlskrona Cup arrangerad av Karlskrona Segelsällskap. Övriga tio seglare genomförde träning på KJK. Dagens mål var att så många som möjligt skulle segla 2-krona samt att alla skulle genomföra övning i att genomföra 360 med jolle.

Under säsongen har vi haft många tillfällen med hård vind. Under söndagen fick vi uppleva motsatsen, näst intill stiltje. En tålamodsprövande utmaning för en seglare. Det gäller att hålla sig still och vara rätt placerad samt att använda rodret så lite som möjligt, något alla hanterade utmärkt.

Vi förtöjde på Stora Andön med bra utsikt över startfältet på Karlskrona Cup. Efter fika bytte vi seglare i 2-kronorna och jollarna. Lagom till hemvägen kom vinden och gav oss ett perfekt avslutande ben.

Bra seglat allihop!

/Tränarna

KJK Segling 2021-08-22

KJK Segling 2021-08-22