Särskilda bestämmelser uppdaterad

Uppdaterad version av ”Särskilda bestämmelser” finns under <STADGEBILAGA>.

Styrelsen vill uppmana medlemmar att läsa bilagan med uppmärksamhet, särskilt vad som står under rubriken Uppläggningsplatser.

Styrelsen